Olabilirsiniz
Anasayfa » Mitoloji » Yunan Tanrıları ve Özellikleri

Yunan Tanrıları ve Özellikleri

Editor 02 Aralık 2020 MitolojiOkunma süresi: 8 dakika

Yunan mitolojisi, tarih boyunca bir çok insanın ilgisini çekmiştir. Bu makalede yunan mitolojisindeki bilinen veya bilinmeyen tanrıları tek tek ele alarak inceleyeceğiz.

Mit: Toplumun hayal gücü etkisiyle ortaya çıkardığı tanrı, tanrıça ve evrenin doğuşu ile ilgili imgesel bir anlatımı olan halk öyküsü.

Mitoloji: Toplumların, tarih öncesi çağlar ile alakalı ortaya koyduğu efsanelerin tümü. Mitolojik karakterler insan üstü veya tabiat üstü varlıklar olarak tanımlanır. Bu dediğimiz olay her toplumda farklılık göstermektedir. Misal bizde daha çok insan üstü varlıklar anlatılırken ( Tepegöz gibi ), Yunan ve Mısır mitolojisinde tanrı olarak anlatılmaktadır.

Titanlar: Gaia ve Uranos’un çoçukları. Altın Çağ’da dünyayı yönetmiş olan güçlü tanrı ırkıdır. İlk başta 12 adet titan vardı. Daha sonları onlarda farklı titanları dünyaya getirmişlerdir. Olympos’lu tanrılar tarafından tahttan indirilmişlerdir.

 Erkek Titanlar Dişi Titanlar
Kronos : Zaman Rhea: Cinsel Bereket  tanrıçası
Lapetos: Ölümlülük ve yaşam süresi Theia: Görüntü ve değerli taş tanrıçası
Koios: Akıl ve kuzey kutubu Themis: Adalet ve düzen tanrıçası
Kriyus: Savaş ve Barış Phoebe: Karanlık ve gizem tanrıçası
Hyperion: Güneş Mnemosyne: Hafıza hatıra tanrıçası
Okeonos: Okyanus Tethys: Yer altı suları tanrıçası

Kykloplar:  Tek gözlü devler. Bizdeki Tepegöz’ün dev hali. Uranüs ve Gaia’nın çoçukları. Brontes, Arges ve Steropes olmak üzere 3 tanelerdir.

Yunan Mitolojisi Tanrıları

 • Zeus
 • Hera
 • Herpaistos
 • Athena
 • Apollon
 • Hades
 • Hera
 • Posedion
 • Artemis
 • Hermes
 • Pan
 • Hestia
 • Afrodit
 • Themis

Kendilerinden önce dünyayı yöneten Titanları, Titan savaşı ile mağlup edip dünyayı yöneten grup. Olimposlu tanrıların kralı Zeus, kraliçesi ise Hera’dır. Bu tanrılar grubunu birinci kuşak ve ikinci kuşak olarak ikiye ayırabiliriz. Birinci kuşak tanrılar; Zeus, Hera, Poseidon ve Demeter. İkinci kuşak tanrılar: Afrodit, Ares, Athena, Artemis, Apollon, Hephaistos, Hermes ve Dionisos’tur.

Olimpos tanrıları

Zeus

Tanrıların ve insanların babasıdır. Şimşeklerin ve gök gürültülerinin tanrısıdır. Çoğu zaman elinde bir şimşek ile betimlenmiştir. Dünyadaki bolluklar onunla özdeşleşmiştir.Bunun nedeni yağmurun ondan geldiğine inanılmasıdır. Şimşeğin yanında, bir çok yerde boğa. meşe ağacı ve kartal olarak da simgeleştirilmiştir. Zeus’a ait en eski kült merkezi Yunanistan’da bulunan Dodona antik kentidir.

Zeus’un en belirgin özelliği aşırı derecede çapkın olmasıdır. Bu çapkınlığı uğruna Leda için kuğu,  Aegina için ateş,  Alkmene için kocasının kılığına, Hera için guguk kuşu, Callisto için Bakire Tanrıça Artemis’in kılığına, Demeter için geyik, Europa için boğa şeklini almıştır.

Hera

Zeus’un eşi ( aynı zamanda ablası ) ve Olympos’un  kraliçesidir.Mitolojide en güçlü ve ikinci en güzel tanrıça olarak nitelendirilir. Hera, Afrodit’ten sonra en güzel tanrıça olduğunu bildiği halde kendisine aşık olan erkekleri hep reddetmiştir.Simgeleri nar, zambak, inek, akrep ve en önemlisi tavus kuşudur. Çok kıskanç bir tanrıçadır, Zeus’la ilişkisi olduğunu bildiği Kallisto’u ayıya, İo’yu ise bir ineğe çevirmiştir.

Hephaistos

Zeus ve Hera’nın oğlu aynı zamanda Afrodit’in eşidir. Tanrı ve kahramanlar için silah yapan ateş tanrısı. Yunan mitolojisinde çokça geçmiş olsa da, Anadolu mitolojisinde de adı geçmektedir.

Athena

Olympos’un en popüler tanrılarından biridir. Babası Olimpos’un en güçlüsü Zeus, annesi ise hikmet tanrıçası Metis’dir. Yunanistan’tandaki Atina kenti de ismini bu tanrıçadan almaktadır. Athena’nın kullandığı kalkanın ismi Aegis ( Aigis )’tir. Kalkanın üzerine Medusa’nın başı işlenmiştir. Karşısında en güçlü ordular bile bozguna uğrar.

Apollon

Yunan mitolojisinde müziğin, ateşin, okun, güneşin, yayın ve şiirin tanrısıdır. Babası Zeus, annesi titan Leto, ikiz kardeşi ise Artemis’tir. Yunan tanrılarının bir çoğu farklı uygarlıklarda farklı isimlerde anılır. Apollon ise bir çoğunda hep bu isim ile anılır.  Misal Roma mitolojisin de de Apollon ( veya Apollo ) ismiyle bilinir.  Lakaplarından bir kaçı ; okçu,Likya’lı ve Vulturus ( Latince yırtıcı kuş anlamına gelir. )

Hades

Yer altının ve ölülerin tanrısıdır.12 Olimpos tanrılarından biri olup tanrıların babası olarak bilinen Zeus’un kardeşidir. Kronos ve Rhea’nın çoçuğudur. Eşi Kore’dir. Fakat bir çok yerde Persephone  olarak geçmektedir. Aslında ikisi de aynı kişidir. Persephone ismi Hades’in, Kore’yi yer altına kaçırması sonrası vermiştir. Kardeşleriyle beraber ataları olan titanlara karşı savaşıp, galip gelmişlerdir. Bu galibiyet sonrası dünyayı paylaşmaları sırasında Hades’e yer altı ve ölülere hükmetme gücü verilmiştir.Üzerindeki miğfer sayesinde görünmezdir. Roma mitolojisindeki ismi Pluton’dur.

Ares

Zeus ile Hera’nın çocuğu, aynı zamanda  Savaş Tanrısıdır. Yani Athena’nın tam zıttıdır. Yunan mitolojisinde bu iki figürün sıklıkla karşı karşıya geldiğini görmekteyiz. Olimpos dışında Sparta ve Trakya bölgesinde de sıklıkla Ares’in kültlerine rastlamaktayız.

Poseidon

Kronos ve Rhea’nın çocuğu aynı zamanda Zeus ile Hades’in kardeşidir. Denizler Tanrıçası Amphitrite’nin eşidir. Denizler,depremler ve atlar tanrısı. Aynı zamanda güç ve hırsında simgesidir. Dünyanın en güzel şehrini inşaa etme hırsı Atlantis’in yok olmasına sebep olmuştur. Yunan mitolojisinde ölümün ve kargaşanın tanrısı Gorgos ile savaşmıştır.

Artemis

Zeus ile Leto çocuğu, aynı zamanda Apollon’un ikiz kardeşi. İkizi Apollon güneşi, Artemis ise ay’ı temsil eder. Yunan mitolojisinde bakire olan iki tanrıçadan biridir. Bunun nedeni de ikizi Apollon’nun doğumu sırasında annesinin çektiği acıyı gördükten sonra, evlenmemeye ve bakire kalmaya yeni etmesidir. Yayın tanrıçasıdır. Yayını avlanmak için kullandığı kadar, insanları cezalandırmak içinde kullanmıştır. Çoğunlukla av hayvanları ile görülür, başında hilal şeklinde taç bulunur. Roma mitolojisinde Diana, bazı kaynaklarda Phoebe olarak geçer. Efes tanrılarından Kibele’ye benzerliğinden dolayı Antik çağda Artemis Kibele olarak tapınılırdı. Çünkü bazı kabartmalarda Artemis şişman olarak betimlenmiştir.

Hermes

Zeus ile Maia’nın ( yağmur perisi, aynı zamanda Titan ) oğludur. Haberci tanrıdır. Zeus’un buyruklarını  diğer tanrılara ve ölümlere iletmekle görevlidir. Çok kurnazdır. Zekası sayesinde kendisi için olumsuz olabilecek olayları olumlu hale dönüştürmüştür.

Pan

Satirlerin ( yarı insan yarı hayvan) ve çobanların tanrısıdır. Hermes’in çocuğudur. Heykel ve resimlerde hep yarı insan ( üst tarafı ) yarı keçi ( alt tarafı ) olarak betimlenmiştir. Bu görünüşü insanlar üzerinde büyük bir korku ortaya çıkarmıştır. Bugün bir çoğumuzun sıklıkla kullandığı ” panik ” sözcüğü Pan’dan gelmektedir. Dünya nimetlerine düşkünlüğün ve cinselliğin sembolüdür.

Hestia

Kronos ve Rhea’nın kızı aynı zamanda en büyük tanrıçadır. Bu durumdan dolayı bütün tanrı ve tanrıça tarafından büyük bir saygı  görürdü. Diğer  Olimpos  tanrılarına oranla hakkında en az bilgiye sahip olduğumuz tanrıçadır. Bunun nedeni diğerlerine oranla olaylara daha az müdahil olmasını gösterebiliriz. Apollon ve Poseidon onunla evlenmek istese de o bakire biri olarak kalmayı tercih etmiştir.

Afrodit

Yunan mitolojisindeki adıyla Aphrodite. Aşk ve güzellik tanrıçasıdır. Doğumu ile alakalı olarak iki farklı düşünce vardır. Homeros’a göre, Zeus ve Okenos’un kızı Dane’den dünyaya geldiği, Hesiodos’a göre ise denizin köpüklü dalgalarından doğduğu yönünde. Fakat bir çok yerde Homeros’un dediği şekilde geçmektedir. Roma mitolojisinde Venüs olarak bilinmekte.

Themis

Uranos ve Gaia’nın çocuğu aynı zamanda Zeus’un eşidir. Zeus’un danışmanlığını ve yardımcılığını yapmaktadır. Bir Titandır. Bir çok kaynakta o adaletin simgesi olarak geçmekte. Bunu özellikle heykellerinde sıklıkla görürüz ( sol elinde terazi ile betimlenmiştir ).

12 Olimpos Tanrısının ve Görevleri

Zeus (Gökyüzü ve Hava olayları)
Poseidon (Denizler, Depremler ve Okyanuslar)
Hades (Yeraltı)
Hephaistos (Demircilik ve Ateş)
Ares (Savaş ve Yıkım)
Hermes (Hırsızlık, Yolculuk, İletişim)
Dionisos (Şarap, Üzüm, Eğlence, Partiler)
Artemis (Okçuluk, Ay, Avcılık, Bakirelik)
Afrodit (Aşk ve Güzellik)
Athena (Bilgelik, Savaş Stratejisi ve Barış)
Hera (Evlilik, Bereket ve Aile)
Apollon (Işık, Sanat, Şiir, Okçuluk, Tıp)

 

Yunan  Tanrıları ile alakalı makale şuanlık bu kadar. Yunan mitolojisi yazı dizisinin bir sonraki bölümü ” Musalar ve Titanlar ” da görüşmek üzere.Yazıyı okuduğunuz için teşekkür ederim.

Bunlarda İlginizi Çekebilir! # # # # #

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Makaleler