Olabilirsiniz
Anasayfa » Mimarlık » Dünyanın 7 Harikası (Acaib-i Seb’a-i Alem )

Dünyanın 7 Harikası (Acaib-i Seb’a-i Alem )

Editor 28 Nisan 2019 MimarlıkOkunma süresi: 9 dakika

İnsan eliyle yapılmış tarihin  7 (yedi) harikası. Her biri yapılış biçimine ve içerisinde barındırdığı anlama göre bir birinden ince çizgilerle ayrılmaktadır. İlk defa M.Ö.5. yüzyılda Haredot tarafından ortaya atılmış bir kavramdır.Fakat Antipatros  bu kavramı “Dünya’nın yedi harikası üzerine” adlı eserinde bir bütün haline getirmiştir. Bu listede; Keops Piramidi,Babil’in Asma Bahçeleri,Zeus ve Rodos Heykelleri,İskenderiye Feneri,Kral Mausollos’un Mezarı (Halikarnas Mozolesi) ve Artemis Tapınağı vardır.

1.Keops Piramidi 

Gize Piramitleri olarak geçen 3 piramitten en büyüğüdür.Çeşitli kaynaklarda Khufu,Keops’un Ufku veya Büyük Piramit olarak da karşımıza çıkmaktadır.Dünya’nın 7 harikasından günümüze ulaşan tek eserdir. Mısır’ın dördüncü hanedanından Khufu için 14 ile 20 yıl arasında yapıldığı düşünülmektedir. 146.478 m yüksekliğe ve kare planlı bir yapıya sahiptir.Zamanla erozyana vs. uğramasından dolayı şimdilerde 138 m yüksekliktedir.Bu yapı 2.300.000  (iki  milyon üçyüz bin ) kireçtaşı (kalker) taş bloktan oluşur.Kralın odasının granit taşları ise bölgeye 800 km uzaklıkta bulunan Aswan’dan getirilmiş olup, ağırlıkları 25 ton ile 85 ton arasında değişmektedir.Keops’un inşasında kullanılan 3 milyon kayanın her birinin kütlesi 2,5 ton ağırlığındadır.
İnşası ile ilgili teoriler: 
Keops Piramidinin yapım tekniği konusunda bir çok varsayım ortaya atılmıştır.Bugün bile hala yeni bulguların ortaya çıkmasıyla, bu varsayımlar artarak devam etmektedir.Fransız malzeme bilimcisi Joseph Davidovits’e göre; taş blokların uzak bir taş ocağından taşınmamış ve bulundukları yerde yapıldıklarını yani bir tür katılaştırılmış kireçtaşı blokları olduklarını ileri sürmektedir. Fakat bir çok Mısır bilimcisi ise; bu taşların bir taş ocağından elde edilmiş, taşınmış ve yapıda kaldırma veya yuvarlama yoluyla kullanılmış olduklarını düşünür.

Bir başka varsayımda çalışan insanlarla ilgili; Eski Yunan tarihçilerinin ortaya attığı yapımında sadece köleler kullanılmıştır tezi, son yapılan arkeolojik bulgulardan sonra çürütülmüştür. Özellikle bu tezin çürütülmesinde en büyük pay sahibi arkeolog Zahi Hawass ve arkeolog Mark Lehner’in 1990 yılında yapmış oldukları kazı çalışmaları olmuştur.
Az öncede dediğim gibi Piramitler ile ilgili onlarca farklı varsayım ortaya atılmıştır.Hepsini tek tek ele almak yerine en fazla kafa kurcalıyan iki konuyu bu makalede ele aldım.Daha ayrıntılı incelemeyi Gize Piramitleri ile ilgili makalede ele alacağım.

2.Babil’in Asma Bahçeleri


Bu yer hakkında günümüze ulaşan kesin ve ikna edici hiç bir kanıt bulunamamıştır.Efsaneye göre Kral II. Nebukadnezar tarafından eşi Kraliçe Amytis (Amitis)’in memleket hasretine son vermek için yaptırmıştır. Kimilerine göre şairane bir eser, kimilerine göre ise Fırat’ın derin sularında kaybolup gittiği için bulgular silinmiştir. Babil’in Asma Bahçeleri ile ilgili tek elle tutulabilecek varsayım Onesicritus’un bir paragrafında buradan bahsetmesidir.

“Babil, çok büyük bir ovaya uzanır ve 385 stad duvarla çevrilidir. Duvarların kalınlığı 32 fit, kulelerin yüksekliği 50 kubit ile 60 kubit arasındadır ve bu duvarların üstündeki geçitten dört at arabası diğerini rahatlıkla geçebilir. Bundan dolayı Asma Bahçeler Dünyanın Yedi Harikasından biri olarak anılır. Bahçenin şekli dikdörtgendir ve her kenar 4 plethra uzunluğundadır. Bu kareli küp benzeri temeller, birbiri ardına bulunan kemerli tonozlarda meydana gelir. Oyulmuş kareli temeller büyük ağaçlara imkân sağlayan toprakla pişmiş tuğla ve asfaltla inşa edilerek kaplanmıştır. En üstteki teras katlarına çıkış bir merdiven tarafından yapılır. Şehrin ortasından akan ve bahçenin yanından geçen 1 stad genişliğindeki Fırat nehrinden bahçeye bu amaçla atanan işçiler tarafından şu taşınır.”

3.Rodos Heykeli

Rodos halkının Makedon saldırısından sonra barışın sağlanmasından dolayı,tanrılara şükranlarını sunmak için yaptırdıkları heykeldir.Heykeltıraş Khares tarafından 12 yılda Güneş Tanrısı Helios’a hitafen yapmıştır.Bu heykel 32 metre yüksekliğindedir ve yapımında tunç kullanılmıştır.Kimilerine göre bugünkü Özgürlük Heykeli’nin Rodos’dan esinlenilerek yapıldığı yönündedir.

İlgili   AutoCad 2019 Sistem Gereksinimleri

4.Zeus Heykeli

Yunan mitolojisindeki en güçlü tanrı Zeus’a hitafen yaptırılmıştır. Parthenon Tapınağı’ndaki Athena heykelinide yapan Phidias tarafından MÖ. 450’de Olimpos’da yapılmıştır. Yapım tekniği ve malzemesi olarak; tahta iskelet üzerine altın ve fildişi metallerinin yerleştirilmesiyle yapılmıştır.

Heykeli incelediğimizde sağ elinde zafer tanrıçası Nike,sol elinde ise üstünde kartal olan hükümdar asası. Zeus’un solunda altın kaplamalı kartal heykeli vardır. Bu tarihi eserin yok olmasına neden olan ilk olay Theodosius’un putperestlik olduğunu ileri sürerek Olimpiyat oyunlarını iptal etmesini gösterebiliriz.Çünkü ondan sonraki dönemlerde heykel İstanbul’a (Konstantinopolis) taşınmış ve 462’deki yangında yok olmuştur.

5.İskenderiye Feneri

Babil’in Asma Bahçelerinde olduğu gibi İskenderiye’ninde varlığı kesin olarak kanıtlanamamıştır.Deniz fenerinin tasarımı ile ilgili bilgiye,ne yazık ki eski eserlerde net bir şekilde ulaşılamıyor.Açıklamaların çoğunda zaman belirsiz, kafa karıştırıcı ve çelişkilidir.Bu kısa dipnottan sonra dünya tarafından kabul görmüş konuya geçeyim.
Mısır’ın Pharos Adasının liman kısmına inşa edilmiş ve dünyanın en büyük deniz feneri olarak kabul edilmektedir.Mimarı Sostratus’tur.(Kimilerine göre mimarı değilde projenin mali destekçisidir.)

Kaidesi ile birlikte 135 m olan bu fenerde,yapı malzemesi olarak beyaz mermer kullanılmıştır.Yunan Coğrafyacı Strabon’nun Pharos hakkındaki gözlemleri:

Adanın bu ekstremitesi, her tarafında deniz tarafından yıkanmış bir kayadır, üzerinde ada adıyla aynı adda bir kuleye sahip, beyaz mermerden yapılmış, çeşitli öykülerle yapılmış bir kayadır. Kralların bir arkadaşı olan Cnidus’un sostratusu, yazıt ithal ederken, denizcilerin güvenliği için inşa etti. Zira her iki taraftaki kıyılar düşük ve limanlar bulunmadığından, resifler ve sığlıklar nedeniyle açık denizden gelen denizcilerin rotalarını tam olarak limanın girişine yönlendirmelerini sağlamak için yükseltilmiş ve dikkat çekici bir işaret gerekiyordu. (Geography, 17.1)

6.Kral Mausollos’un Mezarı (Halikarnas Mozolesi)

Türkiye’de bulunan Artemis Tapınağı ile birlikte dünyanın 7 harikasından biridir.Kral Mausolos adına karısı ve kız kardeşi Artemis tarafından Halikarnassos ( Bugünkü Bodrum)’da yaptırılmıştır.Halikarnas Mozolesi, yapım tekniği olarak iki büyük uygarlığın mimari özelliklerini andırmaktadır.Kolonlarıyla Yunan,çatı şekliyle de Mısır mimarisini andırmaktadır.Yapı malzemesi olarak mermer kullanılmıştır.

Antik yazarlara göre; alt kısımda yüksek bir kaide,onun üzerinde kenarlarında 11 ve kısa kenarlarında 9 olmak üzere toplamda 36 İon sütun şeklindeki bölüm,onunda üzerinde 24 basamaklı piramit şeklinde bir çatı ve en üstte de dört atın çektiği araba vardır.Arabanın içerisinde Mausolos ve Artemisia’nın heykelleri yer almaktadır.Kısaca özetlemek gerekirse 4 ana bölümden oluşmaktadır.

İlgili   Autocad hata verip kapanıyor

7.Artemis Tapınağı

İzmir Efes’te bulunan Artemis Tapınağı, Diana Tapınağı olarak da bilinmektedir.Yapıdan günümüze ulaşan pek fazla bir şey yoktur.Yunan Tanrıça Artemis’e hitafen yapılan tapınak tamamen mermerden yapılmıştır.

Artemis hakkında bir çok farklı düşünce vardır.Misal kimilerine göre Anadolu Tanrıçası Kibele’nin bir kültü olduğu söylenmektedir.Çünkü Yunan Tanrıçalarından farklı olarak bu tapınaktaki heykel daha iri vücutlu ve bacaklara doğru gittikçe incelen sütun benzeri bir bölümle kaplıdır. O dönemdeki paraların üzerinde Kibele’nin bir özelliği olan duvar gibi bir taç ile resmedilmiştir. İşte bu iki kültür arasında bir bilinmezlik oluşturduğundan dolayı döneminde dünyada en çok insanın (yılda 2.5 ile 3 milyon arası) ziyaret ettiği bir yer konumundaydı. Antipatros tapınağı şu şekilde tarif etmektedir;

Mağrur Babil’in üstünde savaş arabaları için yol olan duvarını ve Alpheus’taki Zeus heykelini ve asma bahçeleri gördüm ve Güneşin kolosusunu ve yüksek piramitlerin devasa işçiliğini ve Mausolos’un engin mezarını; ama Artemis’in bulutlar üzerine kurulmuş evini gördüğümde diğer tüm harikalar parlaklıklarını kaybetti ve dedim ki “İşte! Olimpus’un dışında, Güneş hiç bu kadar büyük bir şeye bakmadı. (Antipater, Yunan Antolojisi [IX.58])

Bu makalede  ” Dünyanın 7 Harikası (Acaib-i Seb’a-i Alem ) ” hakkında detaylı  bilgiler vermeye çalıştım.Yazıyı okuduğunuz için teşekkür ederim. Sizlerde Görüş ve Önerilerinizi ” YORUM ” bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.Ayrıca bizi Facebook,TwitterYoutube ,Google+ ve İnstagram gibi sosyal ağlarda takip edebilirsiniz..

Bu yazıyı beğendiysen, bu kategoride yer alan Antik Mısır Tarihine Genel Bakış başlıklı bir önceki yazımı da okuyabilirsin.Ayrıca bizi Facebook Twitter , Youtube , Google+ ve İnstagram gibi sosyal ağlarda takip edebilirsin..

Bunlarda İlginizi Çekebilir! # # # # # # # # #

  “Dünyanın 7 Harikası (Acaib-i Seb’a-i Alem )” için 2 yanıt

  1. Suat dedi ki:

   İskenderiye feneri ve Babilin asma bahçeleri ile ilgili kesin bir bilgi yok demişsiniz. İki sorum olucak bu konuda 1.cisi bu resimler nasıl çizilmiş ? İkinciside hayal ürünü şeyleri mi dünya miras listesine eklemişler? Yanlış anlamayın merak ettiğim için sormak istedim. Cevaplarsanız sevinirim.

   • Gizem dedi ki:

    1. resımler dönemin ünlü gezgin veya bilim adamlarının verilerine dayanılarak çizilmiştir. 2. Hayal ürünü değil. Günümüze ulaşan hiçbir şey olmadığı için kesin bir bilgi diyemiyorlar. Anı defterlerınden yararlınarak bu bilgilere ulaşmışlar. Bunlardan hariç günümüze ulaşamasada,bazı uygarlıkların yazışma veya başka belgelerınde bahsi geçen daha bir çok tarihi yapı var..

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Makaleler